Wizyta styryjskiej delegacji/ Besuch einer Delegation aus Steiermark

Wizyta styryjskiej delegacji/ Besuch einer Delegation aus Steiermark

wpis w: Wydarzenia | 0

W dniu 12 maja miała miejsce wizyta przedstawicieli styryjskiego Ministerstwa ds. Gospodarczych, Turystyki, Europy i Kultury na czele z członkiem rządu krajowego landu Styria dr Christianem Buchmannem.

Delegacja przebywała we Wrocławiu w związku z planowaną na 2017 r. wymianą artystów pomiędzy Wro Art Center a Styria-Artist-in-Residence i podpisaniem listu intencyjnego potwierdzającego planowaną w tym zakresie współpracę z miastem Wrocław.

Trzyosobowa reprezentacja Landu Styria została przyjęta również tego dnia w Konsulacie Republiki Austrii

Delagacja ze Styrii

Am 12 Mai fand ein Besuch der Delegation aus Steiermark statt.  Im Mittelpunkt des Interesses stand ein Künstleraustausch, der im Jahr 2017 zwischen dem Wroclaw Art Center und dem Programm Styria-Artist-in-Residence stattfinden soll. Herr Kulturlandesrat Dr. Christian Buchmann und zwei andere Mitglieder der Delegation (Mag. Silvia Fischer und Mag. Patrick Schnabl) wurden nach einem Empfang bei dem Präsident der Stadt Wrocław – Rafał Dutkiewicz auch im österreichischen  Konsulat herzlich aufgenommen.