Otwarcie Konsulatu Austrii / Neueröffung des österreichischen Konsulats

wpis w: Wydarzenia | 0

Uroczyste otwarcie Konsulatu Republiki Austrii we Wrocławiu

Nowa siedziba Konsulatu Austrii we Wrocławiu została oficjalnie otwarta w dniu 27.08.2015 r.

Przecięcia wstęgi dokonał Minister Spraw Zagranicznych Polski Grzegorz Schetyna, Ambasador Austrii Thomas M. Buchsbaum oraz nowo przejmujący funkcję Konsula Honorowego dr Edward Wąsiewicz. Nowy Konsul Honorowy jest 13 austriackim konsulem we Wrocławiu, zaś nowa siedziba Konsulatu mieszcząca się przy ul. Skwierzyńskiej 21/10 znajduje się w niewielkiej odległości od miejsca, w którym przed 150 lat otwierano pierwszy Austriacki Konsulat w mieście Breslau. Austriacki Konsulat we Wrocławiu jednak po raz pierwszy swym zasięgiem obejmuje nie tylko region Dolnego Śląska, ale również województwo opolskie.

Przekazanie egzequatur przez Ministra Grzegorza Schetynę dr Edwardowi Wąsiewiczowi nastąpiło w obecności ponad 250 gości zebranych tego dnia w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego. Poza wystąpieniem Ministra głos podczas tego wydarzenia zabrali również Ambasador Austrii – Thomas M. Buchsbaum, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, członek Zarządu Województwa Opolskiego Tomasz Kostuś, Prezydent Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz, ustępujący Konsul Honorowy Maciej Formanowicz. Na zakończenie uroczystości nowo powołany Konsul Honorowy dr Edward Wąsiewicz podzielił się swoją wizją i planami odnośnie działań austriackiej placówki.

„Chciałbym uczynić Austrię jeszcze bardziej tutaj znaną – piękną i nowoczesną Austrię, Austrię – partnera w UE, kraj kultury i turystyki, kraj odnoszący sukcesy gospodarcze i pełen postępowych innowacji, co daje nam możliwość uczenia się i zdobywania doświadczenia. Chciałbym wspierać odwagę cywilną i porozumienie ponad granicami, aby stworzyć na bazie korzeni europejskich w pełni partnerskie stosunki między Polską i Austrią we wszystkich dziedzinach.”

Der neue Sitz des österreichischen Konsulats in Wrocław wurde offiziell am 27.08.2015 eröffnet. Das Eröffnungsband wurde von dem Außenminister Grzegorz Schetyna, dem österreichischen Botschafter Dr. Thomas M. Buchsbaum und von dem neuen Honorarkonsul Dr. Edward Wąsiewicz durchgeschnitten. Er ist der 13. österreichische Konsul in Breslau. Die neuen Konsulatsräumlichkeiten liegen nur wenige Meter von jenem Ort entfernt, wo vor fast 150 Jahren das erste österreichische Konsulat in dieser Stadt eröffnet wurde. Das österreichische Konsulat in Wrocław ist nun aber erstmals nicht nur für die Wojewodschaft Niederschlesien, sondern auch für die Wojewodschaft Oppeln zuständig.

Die Exequaturübertragung durch den Außenminister Schetyna für den neuen Konsul Dr. Wasiewicz fand in Gegenwart von über 250 geladenen Gästen statt, die sich in der Aula Leopoldina der Wroclawer Universität versammelten.

Während der Feierlichkeiten hielten der Außenminister Grzegorz Schetyna, der   österreichische Botschafter Dr. M. Buchsbaum, der Marschall der Wojewodschaft Niederschlesien Cezary Przybylski, der Vertreter des Marschallamts in Oppeln Tomasz Kostuś, der President der Stadt Wrocław Dr. Rafał Dutkiewicz und der scheidende Honorarkonsul Maciej Formanowicz Reden. Zum Schluss der Zeremonie kündigte der frisch berufene Honorarkonsul Dr. Edward Wąsiewicz seine Vorstellungen und Pläne für künftige Aktivitäten des österreichischen Konsulats an:

„Ich möchte Österreich hier bekannter machen – das schöne und das moderne Österreich, den EU-Partner Österreich, das Kultur- und Tourismusland, das erfolgreiche Wirtschaftsland und seine zukunftsweisenden Innovationen, wovon wir lernen und profitieren können. Ich möchte Zivilcourage und grenzüberschreitendes Verständnis fördern, um auf Basis der europäischen Wurzeln und Werte voll partnerschaftliche Beziehungen zwischen Polen und Österreich auf allen Gebieten zu schaffen.”