Konsul Honorowy Austrii we Wrocławiu / Der österreichische Honorarkonsul in Wrocław

Konsul Honorowy Austrii we Wrocławiu / Der österreichische Honorarkonsul in Wrocław

wpis w: Konsulat | 0


Edward Wąsiewicz
, dr nauk przyrodniczych Freie Universität Berlin (West), mgr inż. elektroniki Politechniki Wrocławskiej, przedsiębiorca, manager, inwestor, nauczyciel akademicki, mediator i negocjator gospodarczy, członek i ekspert wielu gremiów – m.in. Rady Polityki Naukowej (Rada Nauki) w latach 2011-2014 jedyny reprezentant przedsiębiorców; były członek zarządu i prezes wielu spółek prawa handlowego polskich i zagranicznych, fundacji i stowarzyszeń polskich i zagranicznych – m.in. MENSA in Deutschland e.V., Ernst-Reuter-Gessellschaft e.V., Stowarzyszenia Mediacji Gospodarczej, European Network of Mediation;

ojciec studiujących córki i syna, czynny pasjonat general aviation;

Dr. Edward Wąsiewicz verfügt über die Abschlüsse eines Doktors der Naturwissenschaften, verliehen durch die Freie Universität Berlin und eines Diplom-Ingenieurs der Elektronik, erlangt an der Technischen Universität in Breslau. Überdies ist er Unternehmer, Manager, Investor, akademischer Lehrer, Mediator und Negotiator, Mitglied und Experte in vielen Gremien, u.a. Mitglied des Komitees für Wissenschaftliche Politik (in den Jahren 2010-2014), ehemaliges Vorstandsmitglied und Vorstand mehrerer Handelsgesellschaften, Stiftungen und Vereine, u.a. MENSA in Deutschland e.V., Ernst-Reuter-Gesellschaft e.V., European Network of Mediation.

Die beiden volljährigen Kinder von Dr. Wąsiewicz; Tochter und Sohn; studieren.

In der wenigen, ihm verbleibenden Freizeit ist Dr. Wąsiewicz ein engagierter Hobbyflieger.