Forum Młodych Dyplomatów z wizytą w Konsulacie Austrii

Forum Młodych Dyplomatów z wizytą w Konsulacie Austrii

wpis w: Wydarzenia | 0

Konsul Honorowy Austrii we Wrocławiu w dniu 10 maja 2018 r. gościł u siebie grupę studentów zrzeszonych w Forum Młodych Dyplomatów.

Stowarzyszenie to w ramach realizowanego przez siebie projektu „Inspiracje Kawowe: Dyplomacja w czasie rzeczywistym!” stara się o nawiązywanie i  budowanie dobrych relacji ze środowiskiem dyplomatycznym i konsularnym.

Spotkanie miało na celu przybliżenie nie tylko działalności Konsulatu Austrii we Wrocławiu, obowiązków Konsula Honorowego ale również ukazało szerszą perspektywę polityki zagranicznej prowadzonej przez Austrię oraz zasad funkcjonowania austriackiej dyplomacji w tym ścieżki kariery osób pełniących funkcję Ambasadorów i Konsulów.

Spotkanie dało również możliwość zweryfikowania nieco wiedzy o Austrii oraz rozmowy na temat wzajemnego postrzegania Polaków i Austriaków.

Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów (FMD) jest ogólnopolską organizacją pozarządową, gromadzącą młodych ludzi, studentów oraz absolwentów wielu polskich i zagranicznych uczelni wyższych, którzy mają sprecyzowane ambicje zawodowe i swoją przyszłość wiążą członkowie FMDz pracą w środowisku międzynarodowymFMD podczas spotkania z Konsulempodczas spotkania FMD z Konsulempodziękowanie_FMD