Wizyta Ambasadora Austrii w Opolu / Besuch des österreichischen Botschafters in Oppeln

wpis w: Galerie, Konsulat, Wydarzenia | 0

[PL]

W dniach 30-31 marca 2022 Ambasador Austrii Andreas Stadler złożył swoją pierwszą wizytę w Opolu.

Spotkał się z Wojewodą Opolskim Sławomirem Kłosowskim wraz z Dyrektorem Biura Wojewody Dariuszem Sitko. Był również gościem przedstawicieli władz samorządowych województwa Opolskiego, Pani Wicemarszałek Zuzanny Donath-Kasiury, której towarzyszył Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Mateusz Figiel. Spotkał się także z prezydentem miasta Opola Arkadiuszem Wiśniewskim oraz Panią Naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Magdaleną Matyjaszek. Następnego dnia gościł również u władz opolskich uczelni wyższych, JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Marka Masnyka, następnie JM Rektora Politechniki Opolskiej dr hab. inż. Marcina Lorenca.

W ramach wizyty Radca Handlowy Ambasady Austrii Konstantin Bekos odwiedził austriackie przedsiębiorstwa działające na Opolszczyźnie.

W środę wieczorem odbyło się przyjęcie, na którym gościli przedstawiciele osób i instytucji opolskich zaangażowanych w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

W ciągu całej wizyty Ambasadorowi towarzyszył Konsul Honorowy dr Edward Wąsiewicz.

[DE]

Der österreichische Botschafter Andreas Stadler hat am 30 und 31 März erstmalig die Stadt Oppeln besucht.

Der Botschafter hat sich mit dem oppelner Woiwoden Sławomir Kłosowski und dem Bürodirektor des Woiwoden Dariusz SItko getroffen. Er war ebenfalls Gast bei Vertretern des oppelner Woiwodschaftsvorstandes, Frau Vicemarschall Zuzanna Donath-Kasiura, welche der Direktor der Abteilung füt Internationale Zusammenarbeit und Regionale Förderung Mateusz Figiel begleitete. Es gab ebenfalls ein Treffen mit Arkadiusz Wiśniewski, dem Bürgermeister der Stadt Oppeln, gemeinsam mit der Leiterin der Abteilung für Kultur, Turismus und Internationale Zusammenarbeit Magdalena Matyjaszek. Am nächsten Tag folgten Besuche bei Prof. Dr. habil. Marek Masnyk, dem Rektor der Oppelner Universität und Dr. habil. Marcin Lorenc, dem Rektor der Oppelner Technische Universität.

Im Rhamen der Visite hat sich der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Warschau Konstantin Bekos österreichsche Unternemen mit Niederlassungen im oppelner Lande besucht.

Am Mitwoch Abend fand ein Empfang statt, bei dem Vertreter von oppelner Persönlichkeiten und Institutionen, die in die Hilfe den ukrainischen Flüchtlingen engagiert sind, zu Gast.

Während des gesammten Besuches wurde der Botschafter von dem Honorarkonsul Dr. Edward Wąsiewicz begleitet.