Delegacja Polskiego Ministerstwa w Wiedniu

wpis w: Bez kategorii, Wydarzenia | 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[PL]

Konsul Honorowy dr Edward Wąsiewicz towarzyszył delegacji polskiego Ministerstwa pod przewodnictwem ministra Wojciecha Murdzka w Federalnym Ministerstwie Edukacji, Nauki i Badań Naukowych w Wiedniu. Poza ministerstwem odbyło się spotkanie w ISTA.

[DE]

Der Honorarkonsul Dr. Edward Wąsiewicz begleitete die Delegation des polnischen Ministeriums unter der Leitung von Minister Wojciech Murdzek im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung in Wien. Außerhalb des Ministeriums fand ein Treffen in ISTA statt.