wpis w: Wydarzenia | 0

 

[DE]

Am 7. März 2023 um 12:00 Uhr legten der österreichische Honorarkonsul Dr. Edward Wąsiewicz und der ungarische Vizekonsul Ádám Szesztay Kränze auf dem Grab des ersten Konsuls Dr. Isaac Cohn nieder, der auf dem Friedhof in der Ślężnastraße in Breslau beigesetzt wurde.

[PL]

W dniu 7 marca 2023 o godzinie 12:00 Konsul Honorowy Austrii dr Edward Wąsiewicz wraz z Wicekonsulem Węgier Ádámem Szesztay złożyli wieńce na grobie pierwszego Konsula Cesarstwa Habsburgów  (od 1866) a później Austro-Węgier (od 1867) dr Isaaca Cohna pochowanego na cmentarzu przy ulicy Ślężnej we Wrocławiu. Wieniec złożył też uczestniczący w uroczystości Wielki Mistrz Wielkiej Loży Polskiej Niezależnego Zakonu ODD Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej dr Jacek Adamczak wraz z delegacją. Udział wzięli również członkowie Towarzystwa Polsko- Austriackiego i Towarzystwa Polsko–Węgierskiego.

Isaac Cohn – szanowany obywatel Wrocławia, dr filozofii, wolnomularz pełniący rolę Konsula Honorowego Austro-Węgier do 1885 roku, przedsiębiorca, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, jeden z fundatorów Synagogi Pod Białym Bocianem.

Konsulat Cesarstwa Habsburgów był pierwszym konsulatem obcego państwa we Wrocławiu, a tym samym dr Isaac Cohn pierwszym konsulem w historii Wrocławia.

Konsul Szesztay wyraził nadzieję, że rocznica śmierci konsula Cohna – 9 kwietnia – stanie się świętem wrocławskiego korpusu konsularnego.

Konsul Wąsiewicz wyraził nadzieję, że przykład pierwszego konsula w historii Wrocławia, który był jednym z najznamienitszych obywateli Wrocławia, będzie wzorem dla postawy obywatelskiej współczesnych Wrocławian.