XXVIII Międzyszkolna Olimpiada Kultury Starożytnej Grecji

[DE]

Die Schulolympiade der Kultur des antiken Griechenlands wurde bereits zum 28. Mal von der Grundschule Nr. 68 organisiert.

Aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit der benachbarten Einrichtung mit dem österreichischen Konsulat in Breslau und der Popularisierung der universellen Werte, die aus der antiken Kultur unter den Schülern der Grundschulen in Breslau stammen, hatte der Honorarkonsul Dr. Edward Wąsiewicz das Patronat über den Wettbewerb und spendete eine der Hauptpreise.

[PL]

Międzyszkolna Olimpiada Kultury Starożytnej Grecji została zorganizowana już po raz XXVIII przez Szkołę Podstawową nr 68 im. Tysiąclecia Wrocławia w dniu 17.05.2023 r.

Z uwagi na długoletnią współpracę sąsiadującej placówki z Konsulatem Austrii we Wrocławiu oraz popularyzację w tej formie uniwersalnych wartości mających źródło w kulturze antyku wśród uczniów wrocławskich szkół podstawowych, Konsul Honorowy dr Edward Wąsiewicz z przyjemnością objął po raz kolejny wydarzenie patronatem honorowym.