Wielki Koncert Plenerowy ,,Dla Niepodległej”

Fot.  Maciej Szupienko

[PL] Koncert zespołu śpiewu i tańca ŚLĄSK, w którym na zaproszenie organizatorów wziął udział Konsul Honorowy dr Edward Wąsiewic.
Koncert odbył się w parku przy jedynym w Polsce kościele manierystycznym św. Trójcy w Żórawinie, w którym to znajduje się wiele elementów związanych z historią Austrii.

[DE] Konzert der Gesangsund Tanzgruppe ŚLĄSK, an dem auf Einladung der Organisatoren der Honorarkonsul Dr. Edward Wąsiewic teilnahm.
Das Konzert fand im Park an der einzigen in Polen manieristischen Kirche im Dorf Żórawina statt, die viele Elemente enthält, die mit der Geschichte Österreichs verbunden sind.