Spotkanie organizacyjne Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru

[PL]  W dniu 13 września 2023 w Starostwie Wrocławskim odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Honorowego Fundatorów Sztandaru dla 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu, którego członkiem został Konsul Honorowy Austrii dr Edward Wąsiewicz.

[DE] Am 13. September 2023 fand im Bezirkshauptmannschaft Breslau die erste Sitzung des Ehrenkomitees der Stifter der Fahne für die 4. Regionale Logistikbase in Breslau statt, dessen Mitglied der österreichische Honorarkonsul Dr. Edward Wąsiewicz wurde.