[DE]

Am 7. März 2024 legten der österreichische Honorarkonsul Dr. Edward Wąsiewicz, der Bürgermeister von Wrocław Jacek Sutryk, die ungarische Vizekonsulin Noémi Nagy, die italienische Honorarkonsulin Monika Kwiatosz und die dänische Honorarkonsulin Maria Keller Kränze auf dem Grab des ersten Konsuls Dr. Isaac Cohn nieder, der auf dem Friedhof in der Ślężnastraße in Breslau beigesetzt wurde.

[PL]

W dniu 7 marca 2024 Konsul Honorowy Austrii dr Edward Wąsiewicz wraz z Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem, Wicekonsulem Węgier Noemi Nagy, Konsulem Honorowym Włoch Moniką Kwiatosz i Konsulem generalnym Niemiec wieńce na grobie pierwszego Konsula Cesarstwa Habsburgów  (od 1866) a później Austro-Węgier (od 1867) dr Isaaca Cohna pochowanego na cmentarzu przy ulicy Ślężnej we Wrocławiu.

Udział wzięli również członkowie Towarzystwa Polsko- Austriackiego i Towarzystwa Polsko–Węgierskiego.

Isaac Cohn – szanowany obywatel Wrocławia, dr filozofii, wolnomularz pełniący rolę Konsula Honorowego Austro-Węgier do 1885 roku, przedsiębiorca, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, jeden z fundatorów Synagogi Pod Białym Bocianem.

Konsulat Cesarstwa Habsburgów był pierwszym konsulatem obcego państwa we Wrocławiu, a tym samym dr Isaac Cohn pierwszym konsulem w historii Wrocławia.