Uroczystość nadania sztandaru 4. Regionalnej Bazie Logistycznej Wojska Polskiego. Wrocław, 15.03.2024

[PL] Konsul Honorowy Austrii dr Edward Wąsiewicz wziął udział w uroczystości nadania sztandaru 4. Regionalnej Bazie Logistycznej Wojska Polskiego.

[DE] Der österreichische Honorarkonsul Dr. Edward Wąsiewicz nahm an der Zeremonie zur Verleihung der Standarte an die 4. regionale logistische Basis der polnischen Armee teil.