Konsularische Vertretungen in Polen / Austriackie Konsulaty w Polsce

wpis w: Konsulat, Przydatne linki | 0

Przedstawicielstwa konsularne Austrii na terenie Polski:

 

Konsulat Generalny Republiki Austrii w Krakowie

mail: krakau-gk@bmeia.gv.at

Konsulat Republiki Austrii w Gdańsku

mail: konsulat@kacprzak.com.pl

Konsulat Republiki Austrii w Łodzi

mail: honorowy.konsulat.austrii@kappa.com.pl

Konsulat Republiki Austrii w Poznaniu

mail: office@konsulataustrii.pl

Konsulat Republiki Austrii w Katowicach

mail: sekretariat@konsulataustria-katowice.pl

Konsulat Republiki Austrii w Lublinie

mail: biuro@konsulat-austrii-lublin.pl