Zasady obejmowania Patronatem Honorowym

wpis w: Patronaty | 0

Zasady obejmowania Patronatem Honorowym

Konsula Honorowego Republiki Austrii

i udziału w Komitetach Honorowych.

 

§1

Objecie Patronatem Honorowym przez Konsula Honorowego Republiki Austrii oraz udział Konsula w Komitecie Honorowym dotyczy przedsięwzięć o szczególnej randze i znaczeniu dla Republiki Austrii, mających zasięg regionalny lub ogólnokrajowy, w szczególności przyczyniających się do:

– promocji Republiki Austrii, ze szczególnym uwzględnieniem promocji gospodarki, kultury, edukacji, turystyki oraz sportu;

– rozwoju aktywności gospodarczej podmiotów polskich i austriackich;

– promocji działania austriackich podmiotów gospodarczych w Polsce, a szczególnie w województwie dolnośląskim i opolskim;

– rozwoju inicjatyw służących integracji obu krajów.

 § 2

Objecie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udział Konsula w Komitecie Honorowym nie są równoznaczne z udzieleniem wsparcia finansowego przez Konsulat Republiki Austrii.

 § 3

  1. Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.
  2. W wyjątkowych przypadkach, można objąć Patronatem Honorowym inicjatywę komercyjną, jeśli służy ona dobru publicznemu lub ma charakter charytatywny.

 § 4

  1. W przypadku objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym, organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania przedsięwzięcia:

– godłem Republiki Austrii wg otrzymanych wytycznych,

– informacją na materiałach promocyjnych organizatora (plakatach, banerach, folderach okolicznościowych, zaproszeniach itp.), iż przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Honorowym Konsula Honorowego Republiki Austrii, z jednoczesnym zobowiązaniem organizatora do poinformowania o tym fakcie mediów (lokalnej telewizji, prasy, radia).

   § 5

  1. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udziału w Komitecie Honorowym powinien być złożony w formie pisemnej na adres:

Konsulat Republiki Austrii, ul. Skwierzyńska 21/10, 53 – 521 Wrocław lub elektronicznie: sekretariat@konsulat-austrii-wroclaw.pl

  1. Wniosek winien zawierać następujące dane: nazwa przedsięwzięcia, data (czas trwania) i krótki jego odpis, pełna nazwa i dane teleadresowe organizatora oraz uzasadnienie prośby objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udziału w Komitecie Honorowym.
  2. Wnioski należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem, zasadniczo nie później niż na miesiąc przed planowanym wydarzeniem.

 § 6

Informacje na temat objęcia Patronatem Honorowym lub udziału w Komitecie Honorowym oraz rejestr wniosków, prowadzone są przez sekretariat Konsulatu Republiki Austrii we Wrocławiu.

 § 7

Informacje o objęciu lub odmowie objęcia Patronatu Honorowego lub udziale w Komitecie Honorowym przekazywane są wnioskodawcom w formie pisemnej, bez konieczności podania uzasadnienia.

 § 8

Informacja o objęciu Patronatem Honorowym Konsula Honorowego Republiki Austrii i udziale Konsula w Komitecie Honorowym zamieszczona zostaje na stronie internetowej Konsulatu: www.konsulat-austrii-wroclaw.pl