Wizyta w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim / Besuch im Wojewodschaftsamt Oppeln

wpis w: Wydarzenia | 0

Wizyta w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim Ambasadora Austrii dra. Thomasa Buchsbauma była okazją do omówienia planów powstania Konsulatu Austriackiego obejmującego swoim zasięgiem województwo opolskie oraz zaprezentowania sylwetki nowego Konsula Honorowego dra. Edwarda Wąsiewicza.

W trakcie wspólnego spotkania wicewojewody opolskiego i marszałka województwa opolskiego z ambasadorem T. Buchsbaumem i konsulem honorowym E. Wąsiewiczem omawiano także plany aktualizacji i pogłębienia dotychczasowej współpracy województwa opolskiego ze Styrią-regionem partnerskim. Przedstawiono ponadto dotychczasowy bilans kontaktów i współpracy wojewody opolskiego z organizacjami z Dolnej Austrii w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki na rzecz seniorów.

Der Besuch des österreichischen Botschafters Dr. Thomas Buchsbaum im Wojewodschaftsamt Oppeln war eine Gelegenheit, die Pläne der Neueröffnung des österreichischen Konsulats zu besprechen. Die Zuständigkeit des Konsulats, das seinen Sitz in Wroclaw hat, umfasst sowohl die Wojewodschaft Niederschlesien als auch die Wojewodschaft Oppeln. Der Besuch schuf gleichzeitig die Möglichkeit der Vorstellung des neuen Honorarkonsuls Dr. Edward Wąsiewicz.

Während des gemeinsamen Treffens wurden die Pläne zur Aktualisierung und Vertiefung der bisherigen Zusammenarbeit zwischen beiden Partnerregionen: Oppeln und Steiermark besprochen. Es wurde auch die bisherige Bilanz der Kontakte und der Zusammenarbeit zwischen dem Oppelner Wojewoden und Organisationsstrukturen aus Niederösterreich in den Bereichen Entwicklung der ländlichen Regionen und Seniorenpolitik erörtert.

Uczestnicy spotkania w opolskim UW