Austriacko-Polskie Forum Gospodarcze/ Österreich-Polnisches Wirtschaftsforum

Austriacko-Polskie Forum Gospodarcze/ Österreich-Polnisches Wirtschaftsforum

wpis w: Wydarzenia | 0

Ambasador Republiki Austrii dr Thomas Buchsbaum oraz Konsul Honorowy Republiki Austrii dr Edward Wąsiewicz byli gośćmi honorowymi Austriacko-Polskiego Forum Gospodarczego.

Forum Gospodarcze miało miejsce 30 kwietnia 2015 r. w Sali Senatu Politechniki Opolskiej, a udział w nim brały delegacje przedsiębiorców z kraju związkowego Styrii (Austria) i przedsiębiorców Opolszczyzny.

Celem spotkania było nawiązanie kontaktów pomiędzy obiema stronami, szczególnie w obszarach związanych z branżami przemysłu mechanicznego, energetycznego, budowlanego, drzewnego, spożywczego i turystycznego, a także zagadnień związanych z logistyką i projektowaniem.

Der Botschafter der Republik Österreich Dr. Thomas Buchsbaum und der Honorarkonsul der Republik Österreich Dr. Edward Wąsiewcz waren zusammen Ehrengäste des österreich-polnischen Wirtschaftsforums am 30. April 2015.

Das Wirtschaftsforum fand in dem Senatssaal der Oppelner Technischen Hochschule statt. An dem Forum nahmen Unternehmerdelegationen aus der Steiermark und Oppeln teil.  

Das Ziel des Treffens war die Aufnahme von Kontakten zwischen den Unternehmen aus beiden Regionen, insbesondere in den Bereichen Energie-, Bau-, Holz- und Lebensmittelindustrie aber auch in der Tourismus-, Logistik-, Gestaltungsbranche.

forum-au-pl_2015-04-30-2335