Międzynarodowy Komitet Wsparcia na Rzecz Zachowania Klasztoru im. Edyty Stein w Echt

Międzynarodowy Komitet Wsparcia na Rzecz Zachowania Klasztoru im. Edyty Stein w Echt

wpis w: Wydarzenia | 0

Konsul Honorowy Austrii we Wrocławiu przyjął zaproszenie do udziału w Międzynarodowym Komitecie Wsparcia na Rzecz Zachowania Klasztoru im. Edyty Stein w Echt (Holandia).

Klasztor Karmelitanek Bosych Zakonu Św. Maryi Panny z Góry Karmel znajduje się w miejscowości Echt w Holandii. Budowa klasztoru rozpoczęła się koło 1879 roku i obecnie klasztor ten znajduje się na liście pomników narodowych. Jego stan wymaga gruntownej renowacji.

Komisja do Spraw Przygotowania i Wykonania Robót usiłuje pozyskać fundusze na ten cel. Częściowo pochodzą one z gminy Echt-Susteren i prowincji Limburg, częściowo z datków od osób prywatnych.

W celu podkreślenia ważności zachowania klasztoru i zwrócenia na to przedsięwzięcie należnej uwagi Komisja postanowiła powołać Międzynarodowy Komitet Wsparcia.

Od 31 grudnia do 2 sierpnia 1938 roku w klasztorze żyła i modliła się św. Edyta Stein. Pracowała tam też, aż do chwili deportacji do Oświęcimia, nad swoim dziełem “ Nauka Krzyża”.

Mając na uwadze wspomniany wyżej fakt, niezwykły życiorys pochodzącej z Wrocławia Św.Edyty Stein, Konsul Honorowy Austrii, dr Edward Wąsiewicz przyjął jako olbrzymi zaszczyt możliwość włączenia się do prac gremium, którego działania mają wesprzeć odbudowę klasztoru, w którym żyła, modliła się i tworzyła św. Teresa Benedykta od Krzyża.

Wśród osób, które włączyły się do prac Komitetu znalazł się m.in arcybiskup metropolita wrocławski ks. dr Józef Kupny oraz biskup Roermond, mgr Frans Wiertz.