Wizyta w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim / Besuch im Wojewodschaftsamt Oppeln

wpis w: Wydarzenia | 0

Wizyta w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim Ambasadora Austrii dra. Thomasa Buchsbauma była okazją do omówienia planów powstania Konsulatu Austriackiego obejmującego swoim zasięgiem województwo opolskie oraz zaprezentowania sylwetki nowego Konsula Honorowego dra. Edwarda Wąsiewicza. W trakcie wspólnego spotkania wicewojewody opolskiego i marszałka … Continued