Besuch des Honorarkonsuls Dr. Edward Wąsiewicz im Archiv der Bibliothek der Uni Breslau

wpis w: Wydarzenia | 0

 

 

 

 

 

 

 

[DE]

Besuch des Honorarkonsuls Dr. Edward Wąsiewicz mit seinen Mitarbeitern im Archiv der Bibliothek der Uni Breslau verbunden mit der Präsentation der wertvollsten alten Drucke und Inkunabeln. Darunter vom Kaiser Leopold im Jahre 1702 gezeichnete Gründungsake der Breslauer Uni.

[PL]

Wizyta Konsula Honorowego dr Edwarda Wąsiewicza wraz z jego współpracownikami w Archiwum Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego połączona z prezentacją najcenniejszych starożytnych druków i inkunabli. Wśród nich podpisany przez Cesarza Leopolda w 1702 roku akt założycielski Uniwersytetu Wrocławskiego.